بخشهایی از دعای ابوحمزه ثمالی . « ای خدای من اینجا جایگاه پناهندگی به توست / و این آستان جای سر نهادن است / و این بنده با مهربانی تو خو گرفته است / و تو مهربان تر از آنی که عفو و بخششت را از او دریغ کنی ... » .