پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1386 . « در عرصه بین المللی و سیاسی جهانی هم پیشرفتهای نظام حمخوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری بود ... » . به مدت 00:57 .