پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1386 . « در سال 86 ادامه حرکت ملی ما باید یک ادامه متناسب با نیازهای ملت داشته باشد ... » . به مدت 00:51 .