مستند گزارشی درباره جنگل طبیعی حرا در قشم، محتوی صحنه‏ های جذاب و چشم نواز. به مدت 5:00