مستند گزارشی جذاب و زیبا از صنعت کاران سیاه پوست (کار بر روی فلزات). زمان 9 دقیقه و 32ثانیه