انیمیشن آیینی با تکنیک ابداعی در جشنواره فیلم کانادا. به مدت 12:42