اوسن بولت دونده جامائیکایی در رقابتهای دو و میدانی برلین موفق شد با ثبت زمان نه ثانیه و پنجاه و هشت صدم ثانیه ضمن کسب عنوان قهرمانی جهان در دو 100 متر ، رکورد جهانی این رشته را نیز بشکند .