کلیپی تأثیرگذار از فلسطین و مقاومت، همراه با ترانه ای با صدای محمد اصفهانی . « عشق است و آتش و خون / داغ است و درد دوری / کی می توان نگفتن / کی می توان صبوری / کی می توان نرفتن / گیرم پری نمانده / گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده / با دوست عشق زیباست / با یار بی قراری / از دوست درد ماند و از یار یادگاری / گفتی از روز سفر / گفتم از من مگذر ... » .