کلیپی جذاب با موضوع مقاومت حزب الله همراه با سرود حماسی لبنانی، زیر نویس فارسی .