مداحی تصویری در مقام امام زمان(عج):یابن طاها ای صفای زندگی! دفعه ای از منزل ما کن عبور....