دومین گوساله شبیه‌سازی شده به نام «تامینا» صبح امروز سوم مرداد در مجتمع دامپروری فكا وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در استان اصفهان، متولد شد. تولد این موجود به فاصله دو هفته از تولید «بنیانا»، نخستین گوساله شبیه سازی شده كشور محقق شد. (این فیلم تصاویری از بدنیا آمدن این گوساله شبیه سازی شده است.)