نماز عبادی ، سیاسی جمعه 26 تیر به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران حاشیه های فراوانی را به همراه داشت . در نماز این هفته مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو تن از کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری هم حضور داشتند ، در ابتدا و پایان نماز هم اعتراضات و درگیری هایی به وجود آمد،این درگیری ها شامل .... . به مدت 05:14 .