آیا می دانید اگر آرم تجاری نوشابه کوکاکولا را برعکس کنید چه کلماتی بدست می آید؟ آیا می دانید کلمه PEPSI مخفف چه کلماتی است ؟ آیا می دانید نوشابه کوکاکولا و پپسی مال چه کسانی است و چه تبلیغاتی می کنند ؟ با دیدن این فیلم علاوه بر دریافت پاسخ تمام سوالات خود دیگر نه سراغ کوکاکولا می روید و نه پپسی ... . به مدت 03:25 .