شرح مختصری از زندگی پر بار و برکت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله بهجت از شبکه قم