کلیپ تصویری ترتیل سوره العصر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی . « ر اولين آيه، خداوند به عصر قسم ياد كرده است. مفسرين، عصر را به معانى گوناگونى بيان كرده اند، از قبيل: عصر نبوت، عصر نزول قرآن، عصر قيامت، عصر دولت مهدى، نماز عصر، روزگار، و معانى ديگر... در جواب اين سه قسم، سوره به بيان خلاصه اى از معارف قرآن اشاره مى كند و آن عبارت است از: ايمان ، عمل صالح ، حق ، صبر . در بيانى خلاصه و مختصر، مفاهيم بلند و فراوانى بيان شده است. اين سوره، مكى است و با 3 آيه در سال اول بعثت بعد از سوره انشراح نازل شده است. » . به مدت 00:36 .