فرازهای ازمناجات امیرالمونین علی (علیه السلام) در مسجدکوفه بصورت گزیده تصویری به مدت 4:59