نماهنگ زیبا و خاطره انگیز " هر که دارد هوس کربُ بلا بسم الله "همراه با روایت گری شهید آوینی . « هر که دارد هوس کربُ بلا بسم الله / هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله » .