کلیپ مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و آزاد سازی قدس شریف - مشترک برای مقاومت اسللامی فلسطین و حزب الله لبنان - همراه با گوشه هایی از سخنان سیدحسن نصرالله دبیرکل فعلی و شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله لبنان .