نماهنگ حماسی حزب الله لبنان، کاری از گروه زیّان (فرقة الزیّان)، تهیه و پخش از شبکه تلویزیونی المنار .