کلیپ شهادت شهید مطهری با صحنه هایی از گریه امام و علامه طباطبایی و تشییع پیکر شهید و صحنه های بازسازی ترور شهید، کیفیت برتر