مستند ترکیبی از ماجرای مبارزات شهید لاجوردی علیه منافقین در بعد از انقلاب (سخنان شهید، سخنان دوستان شهید و فیلمهای مستند و بازسازی از وقایع مرتبط)، کیفیت برتر