قسمت چهارم از مستند - ترکیبی " ترنم مهر " با موضوع حج . « در مدینه - مصاحبه با زائری که به دین مبین اسلام گرویده است ... » تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک .