مستند-ترکیبی«شمس ولایت »با موضوع شهادت امام هادی(ع)؛تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک