مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سیزدهم » با موضوع سفر حج . « آنونس پایانی قسمت سیزدهم » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .