مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت هفتم » با موضوع سفر حج . « مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا (ع) حضرت نجمه خاتون (س) و مصاحبه ای با یک گروه از شیعیان پاکستانی که برای زیارت به این مکان آمده اند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .