مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت ششم » با موضوع سفر حج . « مدینه - کوه عینین که نام دیگرش رمات است ، جایی که پیامبر (ص) پنجاه تن از تیراندازان خود را بالای آن کوه گماشتند تا از پشت سر حمله ای به مسلمانان صورت نگیرد اما 40 تن از آنها کوه را ترک کردند و ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .