مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » با موضوع سفر حج . « صحنه هایی از دعای پر فیض کمیل در بین الحرمین ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .