مستند-ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت دوم » در موضوع سفر حج . « صبح ها و بازار ذکر مناجات در بین الحرمین ، صبح ها و چشم سحرخیز نماز خوانی که این مهمانی چند روزه را بدرقه می کند ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .