مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث شامل قسمت سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .