هانیه ۱۷ روز بیشتر از زندگی مشترکش با وهب نصرانی نگذشته بود که همراه با همسرش و مادر وهب به کاروان سیدالشهدا پیوست. این نوعروس مسیحی در مسیر کوفه به طور اتفاقی با امام حسین علیه‌السلام آشنا شد، اما چنان شیفته رفتار ایشان شده بود که همسرش را در راه یاری امام حمایت کرد.