احتمالا اصلی‌ترین دلیلی که افراد سیگاری را ترغیب سیگار را کنار بگذارند "سلامتی" است اما تبلیغات ضدسیگار فقط ترس و اضطراب را بالا می‌برد و اولین واکنش فرد به این اضطراب روشن کردن سیگار است