سلام! بچه‌ها امروز می‌خوایم درباره دروغ حرف بزنیم. یه رفتار خیلی بد که می‌تونه دوستاتون رو ازتون دور کنه. مثل دشمنای آقای امام‌حسین علیه‌السلام که بهشون دروغ گفتن.