امیرلمومنین علی علیه‌السلام نه تنها محبوب قلب شیعیان است بلکه در میان مشاهیر و افراد با هر دین و مذهبی طرفدار دارد و آن‌ها را شیفته خود کرده است.