تا حالا شده بشنوید کسی خودشو با عنوان INTJ یا ESTP توصیف کنه؟ این حروف که مخفف‌هستن و معنای خاصی هم دارن، به تیپ شخصیتی افراد طبق تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز یا MBTI اشاره دارن