رهبرانقلاب در سال ۹۲ درباره حضور مردم و انتخاب نامزد مورد نظر خودشان در انتخابات توصیه ویژه‌ای داشتند.