بعد از راهبرد‌های قبلی نوبت به دکترین شوک و بهت رسید، اگرچه این راهبرد ذاتا نظامیه اما قرار بود از بُعد سیاسی تو کشور ما عملی بشه 🎙 برزو صدری دبیر سیاسی تبیان توضیح می‌دهد