اعتیاد به خرید که با نام لاتین اونیومانیا هم شناخته میشه، یعنی میل بیش از حد به خرید کردن؛ خریدی تفریحی و بدون نیاز که بیشتر وقتا باعث پشیمونی میشه!