کلیپ سبک کاغذ مصور تبیان برای عملیات «وعده صادق»؛ حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی