طبق تحقیقات «موسسه پاسیفیک» جهان ما از دوران باستان تالمروز ۱۶۳۴ تنش آبی رو تجربه کرده. درگیری‌هایی که به «جنگ آب» معروف شدن. جنگ آب به شرایطی گفته میشه که به خاطر اختلاف در نحوه بهره‌برداری از آب بین کشورهای مختلف به وجود میاد