تو اینستاگرام افرادی با زیرنظر گرفتن صفحات کودکان و شناخت حداقلی‌شون و با تهدید اینکه بلایی سر پدرو مادرشون بیارن، اونها رو مجبور به گرفتن و ارسال تصاویر مستهجن میکنن! تو این شرایط کودک از ترس، عکسها رو برای فرد می‌فرسته و ماجرا تازه شروع می‌شه!