بازیگران کودک و نوجوان فیلم کیانوش از بازیگری و خاطراتشان در این فیلم جلوی قاب دوربین تبیان می‌گویند.