ابوالفضل موسوی بازیگر نقش احمدرضا عابدزاده در فیلم پرویز خان از بازی‌اش در نقش عقاب آسیا می‌گوید.