امروز جلوی دوربین تبیان یکی از کسانی نشسته که خودش ۸ سال درگیر ماریجوانا بوده، یعنی از ۱۶ سالگی.به قدری درگیر که زندگیش از این رو به اون رو شده، رسیدن به یک سرخوشی لحظه‌ای در ازای افسردگی، انزوا و جنگ درونی و همیشگی.