«دارم از گرسنگی می‌میریم!» این جمله رو خیلی‌هامون توی صحبت‌های روزمره استفاده کردیم و برای وقتی بوده که نهارمون چند ساعتی دیر شده، اما تا حالا فکر کردین که مرگ با گرسنگی واقعا چطور اتفاق می‌افته؟