طبق گزارش اندیشکده‌آمریکایی هریتیج، ایالات متحده مقصد اصلی کودکانی است که عمدتا برای مقاصد جنسی قاچاق می‌شوند.