پرداخت وام مسکن یکی از تسهیلات مهمیه که تقریبا در تمام کشور‌های دنیا به روش‌های گوناگون به شهروندان پرداخت میشه تا صاحب خونه بشن