غلامرضا تختی توی یکی از مهم‌ترین مسابقه‌های کشتی که روی تشک رفت، تصمیمی گرفت که کمتر کسی شهامتش رو داشت؛ اون روز تختی باخت، اما تبدیل شد به اسطوره جوانمردی کشور.