این روزها ساخت خونه‌‌های کوچیک خبرساز شده و موج واکنش‌های منفی رو به همراه داشته، تو همین زمینه وب‌سایت گاردین انگلیس داستان‌هایی از افرادی که مجبور به زندگی تو این فضاهای کوچیک شدن رو روایت میکنه.