آنهایی که دل امیرالمومنین علیه‌السلام را خون کردند، همه مغرض نبودند؛ اما خیلی از آنها مثل خوارج قدرت تحلیل نداشتند