وقتی هوا گرم است بیشتر مردم برای خنک شدن سراغ نوشیدنی‌های سرد می‌روند، اما بعضی‌ها، باز هم همان همیشگی را انتخاب می‌کنند؛ چای! جالب است بدانید به گفته‌ دانشمندها نوشیدنی‌های گرم واقعا می‌توانند تاثیر خنک‌کننده بر بدن داشته باشند؛ البته به شرطی که هوای بیرون مرطوب نباشد